Protocol herstart competitie

Koninklijke Arbeidersvoetbal Kempen

2020-2021

Beste club

Ondanks het feit dat de coronacrisis nog niet achter ons ligt, heeft het bestuur van Koninklijke Arbeidersvoetbal Kempen toch beslist om de competitie terug van start te laten gaan.

Jammer genoeg laat de overheid nog niet alles toe en daarom hebben we besloten om een soort protocol op te stellen zodat alle clubs duidelijk kunnen lezen wat kan en wat niet kan om een veilige start van de competitie te hebben.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen. 

Wij wensen jullie allemaal een fijne en veilige competitie toe.

Vanwege het bestuur van Koninklijke Arbeidersvoetbal Kempen

Kleedkamers

 • Elke ploeg vormt een bubbel dus zij moeten geen mondmasker dragen.
 • Bij het binnengaan en het verlaten van de kleedkamer ontsmet je eerst je handen (de thuisspelende club voorziet de nodige hand gel).
 • Trainer, afgevaardigde en verzorger dragen bij het betreden van de kleedkamer ALTIJD een mondmasker.
 • Probeer in de mate van het mogelijke afstand te houden in de douches en in de kleedkamers.
 • 2 ploegen kunnen niet op hetzelfde moment in dezelfde kleedkamer zitten. Je kan best een tijdslot voorzien per ploeg.
 • Als 2 ploegen dezelfde kleedkamer dienen te gebruiken, voorzie dan de nodige tijd om de kleedkamer eerst grondig te reinigen en te ontsmetten voor je de volgende ploeg binnenlaat.

 Scheidsrechters

 • Bij begroeting en afscheid van de scheidsrechter worden geen handen gegeven.
 • Als de scheidsrechter in de kleedkamer binnenkomt, controleert hij meteen:
 • of de ruimte groot genoeg is om de nodige afstand te bewaren
 • of er ontsmettende handgeld aanwezig is
 • of alles in de kleedkamer proper en ontsmet is (tafel, stoelen, douche, …)
 • De vergoeding van de scheidsrechter overhandig je in een gesloten omslag (geen cash geld van hand tot hand laten gaan)
 • De scheidsrechter raakt de licenties zelf niet aan. De afgevaardigde toont de licenties aan de scheidsrechter (op dat moment draagt de afgevaardigde ook een mondmasker)
 • Nazicht van de uitrusting gebeurt buiten met de nodige afstand en zonder aanraking
 • Wedstrijd- en reserveballen dienen voor de match ontsmet te worden.
 • Tossen en vervangingen doorgeven gebeuren met de nodige afstand.
 • Scheidsrechters zullen strikt toekijken op de toepassing van de hygiëneregels en indien nodig sancties nemen.
 • Enkel de scheidsrechter, de afgevaardigden van beide teams en bestuursleden van Koninklijke Arbeidersvoetbal Kempen mogen de kleedkamer van de scheidsrechter betreden.
 • Bij het betreden van de kleedkamer dragen deze personen een mondmasker.

Kantine

 • In de kantine geldt een mondmaskerplicht voor iedereen die niet aan tafel zit.
 • Bij het binnen- en buitengaan ontsmet je je handen met de daarvoor voorziene handgel.
 • Als je de kantine binnenkomt, moet je je registreren op een formulier dat er ligt (datum, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens moeten 2 weken worden bijgehouden. Elke club staat vrij om z’n eigen lijst te maken.
 • Je kan maximum met je bubbel van 5 aan een tafel gaan zitten. Daar moet je geen mondmasker dragen.
 • Aan de toog bestellen of zitten is niet toegelaten. Bediening gebeurt aan de tafels door garçons (die een mondmasker dragen).
 • Het is niet toegelaten om in de kantine in groepjes te gaan staan. Je mag enkel aan de voorziene tafels gaan zitten.
 • Tussen de tafels in de kantine moet er voldoende afstand zijn (1,5 m tussen de rugleuningen). Je mag ook geen tafels verschuiven of bijplaatsen.
 • Indien mogelijk voorzie je een aparte in- en uitgang om de veilige afstand te kunnen bewaren.

Wedstrijden

 • Supporters houden de nodige afstand en dragen een mondmasker tijdens de wedstrijd.
 • Als niet alle wisselspelers en technische staf op de bank kunnen plaatsnemen (rekening houdend met de veilige afstand) nemen ze plaats achter de omheining.
 • Respecteer bij het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de kleedkamers de afstandsregels.
 • Na de wedstrijd voorzie je geen brood en beleg voor de ploegen. Het doorgeven van bestek etc. is een ideaal doorgeefluik voor het virus.

BRON Arbeidersvoetbal Kempen